computer_space_thumbnail

Дизайн на същества и персонажи !

“Дизайн на същества и персонажи” бе темата на уъркшоп, проведен в рамките на Компютърно пространство 2013. Така казано звучи скучно. Нека опитаме пак… Трима от най-добрите в българското дигитално рисуване и скулптура – Мартин Пунчев, Цветомир Георгиев и Мирослав Петров, превърнаха залата на Червената къща в един истински уъркшоп за дизайн на фантастични създания, зареден […]