zbrush-architectural-props-chair-sculpting-cgzen

Zbrush Architectural Modeling

  Zbrush brings a huge variety of instruments with each new version, the ways in which you can create a models gets multiplied. Very often, even if you know how to work with every individual function really well, it’s hard to tie all of those procedures into a series of steps. The series of steps […]

zbrush-architectural-props-chair-sculpting-cgzen

Архитектурно моделиране в Zbrush

  Zbrush има огромен арсенал от инструменти и с всяка следваща версия, начините за създаване на модели се умножава. Понякога, дори и да познаваме отделните функции много добре, е трудно да ги “навържем” във ефикасна последователност от стъпки. Последователността наричаме процес и той може да бъде много индивидуален – колкото художници има, толкова и начини […]