17.03.2020

Криейтив Старт: Арт основи

17.03.2020

Криейтив Старт: Арт основи

Приветстваме ви с третата статия от поредицата Creative Startпътеводителят за вашите първи стъпки в криейтив индустрията! В рамките на Пътеводителя ще намерите систематизирана информация и съвети по теми, важни за всеки начинаещ.

Целта е да извлечете максимална полза и за това дискусията е отворена и насочена към вас като читатели. Пишете ни в коментарите, на имейл info@cgzen.com или се присъединете към нашето сплотено общество Cgzen Creatives с предложения за теми, които ви интересуват и смятате, че ще са ви полезни.

АРТ ОСНОВИ

Най-клишираният съвет, който получават стартиращите художници, е за “основите в изкуството” или както свободно ги наричаме – арт фундаменти. Съвет – колкото верен, толкова и неясен. Всеки професионален артист би дал като първа препоръка на прохождащите художници да се запознаят най-напред с фундаментите. Несъмнено това е точно така. Отговорът обаче остава твърде многопластов и провокира повече въпроси, отколкото дава яснота и отправна точка.

Всеки от вас може да изброи няколко от “основите” – става дума за конструкция, перспектива, жест, анатомия и т.н. Когато говорим за “основни”, е добре да ги приемаме не като подхвърлени понятия, витаещи безтегловно във въздуха, а като ясни и балансирани строителни елементи на всяка наша творба.
И за да не бъдем голословни, нека още сега поставим тези блокчета по местата им.

Арт фундаменти в различните креативни професии

Тази графика няма официален характер и не е утвърден стандарт, а по-скоро е поглед над общоприетите разбирания за творческите позиции в развлекателната индустрия. Графиката има за цел да онагледи именно този съвет – основите в изкуството имат значение. Има причина да ни пука за тях.

КОИ са фундаментите?

Изкуството винаги е имало за основен извор на образи заобикалящия ни свят и се е опитвало да опознае и пресъздаде механизмите, по които реалността действа. Да го уподоби. Смело е да се каже колко точно на брой са основните принципи на това уподобяване, но в зависимост от елементите, с които работят, можем да ги съберем в три групи:

  • Линейни – обхващат “Пропорции и Зависимости” и “Форма и конструкция”;
  • Пространствени – включват “Перспектива”, “Анатомия” и “Жест”;
  • Тонални – в нея спадат “Композиция”, “Тонални стойности и светлина” и “Теория на цвета”.

Всеки от нас по един или друг начин полага тези фундаменти в творбите си. Независимо дали ги познава добре, или разчита на интуиция и личната си визуална култура. Всеки художник ползва тези основи без значение от дълбочината на познанията си във всяка една от тях. Например не е нужно да познаваш в дълбочина перспективата, за да нарисуваш рисунка, в която да има пространство.

Но ако опознаеш основните механизми на пространствените съкращения, ще умееш да придаваш дълбочина на композициите си много по-бързо, с много по-голям контрол и лекота, отколкото да разчиташ на шестото си чувство или “на мен ми изглежда ок така”.

Добър пример за причината да съществуват въобще тези основи като сфери на изследване и изучаване, е въпросът за светлината. Колкото важна, толкова и необятна тема.

Понятия като хвърлена сянка, колонна сянка, полутон, рефлекси, бликове са само човешко обяснение за тези феномени. Опит да сведем нещо изключително комплексно и неделимо до малки смилаеми закономерности и понятия. Обекти, хора, сгради, пейзажи и т.н. могат да бъдат наблюдавани и изследвани в контекста на опростени понятия и ни дават възможност да изведем основни принципи, които да ни послужат, когато искаме да предадем конкретно усещане в творбите си, които са истински само във вихреното ни въображение.

Всичко е супер, но защо всъщност са най-важното нещо? И кои точно са те? И защо абсолютно всеки художник има необходимостта да ги учи и практикува? Именно с тази статия си поставяме за цел да ви обясним не само защо, но и как да подходите към усвояването им.

ОТКЪДЕ да започна?

Важно е като будни художници и професионалисти да имаме бистрото съзнание в кои аспекти от изкуството, конкретно фундаментите, имаме слаби страни, да умеем да ги отчитаме и атакуваме смело, така че да вървим по пътя на подобряването и усъвършенстването.

Целта на всеки артист е непрестанно да се усъвършенства. Стига да започнем, няма грешен подход от кое умение ще стартираме, т.к. всяко едно от тях не е цел, а път. Когато напредвате, ще усетите сами в кои натрупвате бързо умения и жънете резултати и в кои се движите по-бавно и над кои е важно да отделите повече внимание и намерение.

Ако например перспективата ви е “счупена”, то шансът да се справяте с проблемите, възникващи в спазването на пропорциите на тялото, е сведен до минимум. Ракурсът е неминуема част от рисуването на който и да е обект в една успешна рисунка, а когато желаете да раздвижите героя си, било то в комикс, илюстрация или анимация и се сблъскате с жеста – перспективата е повече от задължително умение. По същия начин работата с цвят е пряко свързана с разбирането ни за перспектива, светлина, форма и тонална стойност.

Веднъж разбрали основите на перспективата, можем да изграждаме нагоре останалите умения, което именно е начинът да се превърнем в истински професионалисти.

Усвояването на фундаментите се състои от две неразделни стъпки – разбиране и практика. Това, което имаме в главата си като разбиране, се отразява пряко на начина, по който практикуваме. Магията на овладяването на фундаментите е в тази динамична връзка ум-ръка.

Най-добрият баланс се създава от малки хапки нови знания, които непосредствено да бъдат приложени на практика.

СЪВЕТ:
Нека не ви плашат огромните количества информация. Започнете с това, което можете веднага да приложите в композициите си. Например, ако искате да шлифовате разбирането си за форма и конструкция, започнете като практикувате изграждането на обемите в рисунките си с ясни и четими сфери, кубове и цилиндри, които да бъдат основа, над която да надграждате по-сложните обеми.

По-долу ви представяме тези 8 арт фундамента в реда, който е утвърден във времето като най-лек и градивен.

1. Пропорции и зависимости

Основата на основите. Тясно обвързана с рисунката е именно линията. Способността да нарисуваш нещо с правилните отношения, коректния ъгъл, разположение спрямо останалите елементи и т.н.

Целта тук е да владеете добре ръката си и да умеете да предадете идеята си за пропорции и разположение от ума върху листа. Това умение е азбуката, с която пишем всички останали фундаменти и е важно да я владеем с лекота. Тази способност ви прави “четящи и пишещи” за останалите основи и е необходимост за всяка една визуална професия.

Автор: Сабин Бойкинов

Най-лесният начин да подходите към това умение е да рисувате от натура. Следете за пропорциите на обектите, ъгъла, под който са разположени и т.н. Неслучайно първите етюди в училище са на симетрични прости обекти като вази, кубчета и къщички. Точно по този начин един професионалист непрестанно подгрява уменията си за пропорции и зависимости – с бързи скици на заобикалящите го предмети.

СЪВЕТ:
Опитайте, докато пътувате в автобуса или скучаете в обедната почивка, да скицирате нещо любопитно пред вас и да спазите неговите пропорции и симетрия. Изградете този навик и проследете как тези упражнения ще се отразят на рисунките ви.

2. Форма и Конструкция

Всяка сцена, освен от персонаж и околна среда, е съставена и от така наречените реквизити – мебели, превозни средства, оръжия, книги, съдове. Тези реквизити дават контекст , че светът от сцената е бил жив преди ние да се запознаем с него и ще бъде там, дори когато спрем да го наблюдаваме.

Един артист, който умее да разпознава формите, има силата да вижда отвъд плоския лист или екран и е способен да създава обекти, които изглеждат убедителни и реални. Този фундамент има силата да превръща плоските силуети в солидни и живи обеми.

Автор: Стоян Петров , Copyright © Bon Art Studio and Respective Owners.

Разликата между фигура и обем е, че обемите, макар и визуализирани на двуизмерна повърхност, създават усещане за пространственост. Ползата тук е, че с тяхна помощ можем да разбием един сложен обект (сграда, персонаж, инструмент) и да го сведем до прост сбор от прости обеми като сфера, куб, цилиндър, конус. Ползите стават две. Първо – така ще добиете умението да създавате свободно изключително сложни обекти, които да имат здрава конструкция и обемност. И второ – след като знаете как са конструирани, ще можете да изграждате този образ от произволен ъгъл и ракурс.

СЪВЕТ:
Започнете с най-добрите приятели на всички основи – геометричните фигури. Всяка конструкция на този свят, независимо колко е сложна, може да бъде сведена до комплекс от сфери, конуси, цилиндри и кубове. Веднъж овладееш ли тези основни фигури в различните им позиции, ще притежаваш силата да деконструираш и сглобиш буквално каквото поискаш.

Това умение е едно от най-лесните за усвояване и можете да започнете да го полирате още сега. Във времето, в което живеем, сме заобиколени от правилни форми, които само чакат да бъдат скицирани. Започнете с кибритена кутия и обикновена чаша и ги скицирайте от всеки шантав ъгъл, под който можете да ги завъртите. Това упражнение ще ви помогне не само да започнете да разбирате формите, но и да виждате в рисунките си не линии, а пространства.

Формите се измерват именно в пространство. Човешкото тяло например е съставено от множество форми, особено комплексни в лицето. Способността да разпознаваш и разбираш основните обеми e критично важна за развитието ти като професионалист и художник. Формата и конструкцията са ключовете, с които отваряме най-любопитните врати на всички останали арт фундаменти.

3. Перспектива

Друг фундамент, който засяга повечето от арт професиите, е перспективата. Да схващате перспективата, означава да разбирате как обектите се съкращават оптично спрямо отстоянието от взора ни. Перспективата работи с понятия като хоризонт, убежни точки и конструктивни линии, зад които стоят концепции, които е ценно да владеете и практикувате, за да се възползвате максимално от възможността да пресъздавате дълбочина на плоския лист или екран.

Способността да изграждате ефективни обеми в перспектива е от първостепенна важност за предаването на илюзия за реалност и място.
Перспективата е избягвана особено от начинаещите, т.к. изглежда твърде техническа и далеч от творческия процес. Поради това много художници имат склонност да търсят заобиколни пътища и я отбягват. А малко знания и няколко часа практика са достатъчни, за да подобрите неизмеримо дълбочината и пространствеността на творбите си. Aко отделите още малко време, ще имате суперсилата да избирате свободно гледната точка и като оператори да “заснемате” далеч по-вълнуващи, дълбоки и правдоподобни илюстрации.

Основните умения включват разбирането за 1,2 и 3-точкова перспектива, как разположението на камерата или на зрителя влияе на съкращенията. Как да подчертаете центъра на рисунката си посредством перспективни манипулации. Как тялото се съкращава при движението на камерата или на собствените му жестове.

Тези концепции не са трудни за овладяване, но изискват от теб задълбочаване в материята и голямо количество практика, за да извлечеш максималните ползи от нея.

Ако имате перспективата в арсенала си, ще умеете да създавате дълбочина в рисунките си дори само с линия, без нужда от евтини светлинни трикове, димни ефекти и припокривания, което ще ви постави няколко смели стъпки напред пред голяма част от останалите художници.

Автор: Анелия Пашова

Нещо малко, което можете да направите за рисунката си още сега, е да планирате композицията си така, че да има ясен заден, среден и преден план, които да се припокриват ясно.

Влезете ли в дълбочина, перспективата ще е основата, върху която ще изградите уменията си по анатомия, жест и светлосянка, а атмосферната перспектива ще ви даде инструментите, с които да създавате пространство с тон и цвят.

Ако рисувате често, със сигурност ще добиете усета за скъсяването на обемите в дълбочина, но ако познавате в дълбочина перспективата, ще умеете да я ползвате далеч по-свободно и разнообразно, което ще ви постави стъпка напред пред колегите ви, които градят тези умения по интуиция.

Ако направите още една стъпка по-напред и овладеете фундаментите на перспективата, ще умеете от една груба скица на стая, ниво от игра или персонаж да поставите зрителя в произволна точка и да изрисувате пред него същия образ, със същите зависимости и пропорции, което е жизнено важно за всеки артист, желаещ да се занимава с дизайн на околна среда, левъл дизайн или художник на персонажи за анимация, игри или комикс. За тези позиции в развлекателната индустрия разбирането как работи перспективата е не само желателно, а задължително умение, за да сте способни с лекота да поставяте зрителя във всяка една точка, без да деформирате образа и дизайна.

4. Анатомия

Почти няма интересна история, която да не включва в себе си персонаж, най-често човек, който спомага зрителят да припознае себе си и да съпреживее събитията в разказа като свои.

Способността да изграждаме достоверни, разпознаваеми, емоционални персонажи са съществени за всеки един дизайнер на персонажи.
Често анатомията е неглижирана като тема с аргумента, че не е нужно да разбираш добре механиката и пластиката на тялото, за да бъдеш добър художник. В това има доза истина, но категорично нещата не стоят така, когато говорим за художниците професионалисти, особено тези, които работят в развлекателната индустрия, т.к. анатомията е неизбежна част от всеки пълнокръвен герой, независимо дали е хиперреалистичен или силно стилизиран персонаж за деца.

Автор: Стефан Атанасов

Основно анатомията се занимава с конструкцията на тялото. Започва с костите и ставите и каква функция имат те, откъдето разбираме и логиката зад разположението и формата на отделните мускули и движението им. По този път се овладява пластиката на фигурата в различните положения и ситуации, в които я поставяме.

Овладеете ли анатомията на човека, можете да приложите бързо знанията си и да разширите библиотеката си от познания с повечето гръбначни животни.

Откровено анатомията е един от фундаментите, които отнемат години и независимо от отделеното време няма ясна граница, в която можем да кажем, че вече я владеем на майсторско ниво. Макар да е фундаментална, тя има толкова комплексна роля и потенциал, че е трудно да бъде обхваната и овладяна напълно. Затова започнете сега, с бавни стъпки и фокусирано работете по една малка тема и практикувайте редовно.

Добър трик да опознаете добре анатомията е да я …скулптирате. Тя е добър повод да се запознаете с триизмерните програми за скулптиране и неслучайно в академиите по цял свят скулптурите са най-добрите рисувачи, особено що се отнася до анатомията.

Но за да имат обем тези части на тялото, е важно да разбираме добре перспективата и изграждането на базови форми. Можете да влезете в голяма дълбочина и да усвоите до съвършенство големите мускулни групи в човешката анатомия, но ако практикувате тези знания и умения само в сковани и предвидими пози, колкото и в дълбочина да ги анализирате, няма да съумеете да подхождате към самата фигура по креативен и свободен начин, а именно да боравите с жеста и движението. Анатомията е първият от фундаментите, които изцяло стъпват на предстоящите (Пропорция, Конструкция и Перспектива). Ако виждате несгоди в анатомичните си етюди, навярно проблемът не е в самите ви познания по анатомия, а в тези три предходни дисциплини.

5. Жест

За да вдъхнем живот на персонаж, е необходимо да представим убедително неговата емоционалност, енергия, характер, почерк на движения. Освен да може да рита, тича, удря и т.н. е ценно да показва недвусмислени емоции с тялото си, докато общува, сърди се, отегчава се и т.н. Важно е да умеем както преекспонирането на фигурата в екшън сцените, така и фините емоции на тялото в драматичните и дълбоки моменти от историята, която разказваме.

Това умение е тясно свързано с вдъхването на живот на един персонаж. Дизайнът на героя може да говори много за привичките му, начина, по който е израснал и времето, в което живее, но само жестът може да ни накара да го обикнем, намразим, да ни изплаши или да видим себе си в него.

Жестът е първият фундамент, чиято цел не е да имитира физическия свят, колкото да ни накара да чувстваме и да се вълнуваме.

Това умение е най-дълбоко свързано с анимацията и в известна степен с комикса и илюстрацията, особено когато става дума за създаване на усещане за движение.

Автор: Марта Андреева

Най-майсторските примери за разказване на емоция чрез жест са най-добрите анимации, които всички ние сме гледали и които винаги ни карат да съпреживяваме героя и да се вълнуваме заедно с него. Анимацията и илюстрацията имат преимуществото да подчиняват физическия свят, в който са потопени персонажите, така че да подчертават емоциите и движенията им. Анализирайте ги и потърсете подходите, които ви допадат и опитайте да ги пресъздадете в рисунките си.

Автор: Марта Андреева

Друг съвет, който можем да ви дадем и който можете да приложите още сега, е да изиграете сами движението, емоцията, мимиката на персонажа, който искате да пресъздадете. Малък трик е да го заснемете не като единична снимка, а като кратък видео клип. Опитайте бавно да влезете от спокойно състояние в тази ситуация и емоция. В каква посока се придвижват раменете ви? Стъпалата се събират или отдалечават? Повдигате вежди или ги свеждате ниско? Свихте юмруци или прибрахте лактите до тялото си? Подчертайте силно тези промени в рисунката си. По този начин до ден днешен аниматори и илюстратори из цял свят в най-големите и популярни студиа подхождат към работата си.

Умението да раздвижвате един персонаж като актьор на театрална сцена е изключителна привилегия на професионалните аниматори и илюстратори и ако копнеете и вие да бъдете именно такива – флиртувайте с този фундамент, т.к. той е най-силното оръжие, което можете да имате в портфолиото си.

6. Композиция

Композирането е процес на изграждане на пълен образ с ясна идея за център, движение на вниманието на зрителя, баланс и четимост, които да вменяват преднамерена емоция и идея на зрителя, слушателя или читателя.

Композицията е може би най-предизвикателната материя за изучаване, ако нямате добри познания по предходните теми. Когато сглобите всички горепосочени знания и ги впрегнете, така че да комуникират ясно историята, която искате да разкажете – тогава имате композиция.

Композицията е фина материя и е зависима от размера на изображението, ъгъла, перспективата, важността на всеки един от елементите, взаимоотношението преден-заден план. Подобно на анатомията композицията е умение, което се развива с натрупване на знания и професионален опит.

Стане ли дума за нея на върха на пръстите ни е правилото за третините или златното сечение. В никакъв случай не гарантират успех, но са добро начало, от което да започнем процеса на композиране.

Автор: Ива Груева

Нека всеки един трик, обвързан с композицията, мине през ръцете ви. Композицията е комплексна дисциплина и изисква много практика. Съвет, който можем да ви дадем, е да анализирате защо дадени композиции на любими автори ви харесват. Кои техни изображения се открояват от всички останали, независимо от общата тема? Проверете дали композицията не е виновникът! Скицирайте друг сюжет или сцена, но със същите композиционни решения. Това навярно е най-ефективният начин да придобиете тези умения.

Извор на вдъхновение е и фотографията, в която можете да научите много за похватите на композицията. Правилата и ограниченията, които има един фотограф, са същите, с които се сблъсква и един художник и е чудесно място, от което можете да черпите идеи и знание как да разкажете интересна ситуация в рамките на един правоъгълник. Филмите също са океан от примери за добри композиции и съм сигурен, че бързо можете да се досетите за филм, който ви е впечатлил с майсторството си в това отношение.

Разпределянето на елементите в едно изображение е важна стъпка. Ако непрестанно търсите интересни, подходящи решения за композициите си още на ниво дребна скица, неминуемо в един момент ще се превърне в неизменна и автоматична част от планирането на творбите ви. Пътят към овладяване на композицията е дълъг, но щом започнете да го вървите, ще видите плодовете и никога няма да искате да се върнете.

7. Тонални стойности и светлина

Когато говорим за тон, първата ни асоциация е цвят. Но тоналните стойности са стъпка преди цвета. За да боравим лесно с милионите цветове, които окото ни умее да улавя, е важно да ги систематизираме и разбираме като прости и лесни за осмисляне параметри. Един локален тон може да бъде възприеман като сбор от три параметъра:

  • Тонална стойност или къде се намира между стойностите черно и бяло;
  • Нюанс от цветовия спектър или просто казано кой цвят е;
  • Яркост или къде се намира между безцветност и пълна яркост.

Най-доброто, което можете да направите като първоначална стъпка в разбирането си за цвета, е именно да владеете добре основите на тоналните стойности. Да боравите лесно с графични техники, в които ползвате различна наситеност на един и същи материал – молив, туш, въглен, креда.

Автор: Мира Мирославова

Разбирането ви за тоналните стойности лежи изключително върху познанията ви за формата и конструкцията.

Най-добрият съвет, който можем да ви дадем, особено ако правите първите си стъпки в овладяването на този фундамент, е да скицирате бързи и малки етюди на прости композиции само в 3 до 4 тона. Изучаването на стойностите е до голяма степен разширяване на познанията ни как работи светлината във физическия свят. А това е обвързано с много технически термини и подходи. Ако желаете да изграждате реалистични образи, тези технически познания са вашето единствено решение.

Ефективното ползване на светлината дава дълбочина на композициите ни, физическа и емоционална, която линията не успява да артикулира, когато е сама на белия лист.

Целта е да променяте свободно ъгъла, под който пада светлината във вашите сцени, както и да владеете самите типове светлина, за да постигате различни емоционални състояния според контекста, в който въвличате зрителя. Да умеете да насочвате светлината, която да поставя в центъра на събитията конкретни елементи, както и да боравите със сянката като графичен елемент с голям потенциал в композицията. Както в сценографията борбата между светлина и сянка понякога е немият, но най-въздействащ разказвач на историята.

Сенките са зони от елементите в картината ни, където светлината не успява да достигне в пълнота. Обемите в рисунките ни имат равнини, които посрещат светлината челно и други, в които тя понякога въобще не достига. Това звучи разбираемо и логично, но е свързано с много зависимости, които отново усвояваме като балансираме познания с практика.

И преди да започнете работа с цвят, е важно да владеете добре тази динамика на светло – тъмно, т.к. една добре изградена картина в цвят се разпознава по това, че работи добре и в черно-бяло. Колкото и прекрасна цветова схема да ползваме, ако композицията не се чете добре в сиви стойности, то изображението може да е шарено, но не би било балансирано и губи силата си.

8. Цветова теория

Работата с цвят е изключително ценна, но трудно може да скрие останалите фундаменти. Освен ако имаме импресионистичен подход към композициите ни, където цветът и светлината са разказващият елемент за сметка на неясна конструкция и обеми.

Повечето художници започват с добра рисунка, т.к. се борави само с една стойност на материала и това ограничава броя на аспектите, които трябва да бъдат съобразени. Първите неща на първо място. При работата с цвят обаче няма лесни трикове. Било то с традиционна или дигитална медия се сблъскваме с това не само да изграждаме образ, но и да комбинираме и преливаме между хиляди възможни стойности. За тази цел е важно да сведем разбирането си за цвят до ясни и прости правила, които да ни дадат контекст при изграждането на пълноцветна картина.

Целта тук е да ползвате с умисъл цветовата си палитра. Да се запознаете с понятия като комплементарност, монохромност, лимитирана палитра, цветови схеми, цветови център, текстура и колонна сянка, контрол на плановете, ръб, фалц, фаска и т.н.

Автор: Анна Цочева

Подобно на всички фундаменти най-добрият подход е рисуването от натура и анализ на любими картини, илюстрации, анимации и филми.
За начало работата с цвят непременно трябва да стъпва на разбиранията ни за форма, перспектива, тонална стойност и светлина. Затова е добре преди работата с четка добре да усвоим рисувателните си способности. А това става с много практика, като старо, но вярно клише е, че няма нищо по-добро и ефикасно от рисуването на живи обекти и сцени. Копирането на стари майстори и анализът на други художници не е непременно лоша практика, но има опасност да не разберем докрай контекста на плоската рисунка пред нас и да повторим грешките на обектива или художника. Живата рисунка ни дава контекст, възможността да обиколим, докоснем, понякога дори да променим светлината и така да разберем по-добре формата и цвета. А това е най-ценното в една обучителна рисунка.

ЗАЩО са ценни за вас?

Естествено, че не е задължително да заровите носове в книгите или да се записвате в класове, които са посветени на тези теми. Винаги можете да рисувате и копирате онова, което е пред очите ви и да разчитате на това да подобрите с времето визуалната си библиотека и да изострите усета си, но би било на определена цена – ще ви коства много повече време и усилия, а ако мечтаете да бъдете аниматор, концепт артист или въобще да бъдете част от творчески екип, то ще ви липсва този важен набор от понятия и инструменти, с които да говорите на общ професионален език.

Това е причината арт основите да са така ценни и непрестанно възхвалявани. Когато се запознаете с тях и ги превърнете в неизменни свои спътници, те ще ви се отплатят с много по-бързо усъвършенстване, градивна комуникация с колегите ви и силни оръжия за разплитане на всеки сложен творчески проблем.

КАКВО ще се случи, ако ги неглижирате?

Можете да градите тези умения интуитивно, но това означава, че развитието ви като артисти ще отнеме значително повече време. Също така ще се лишите от възможността да подхождате с яснота към проблемите в рисунките си и непрестанно ще разчитате на щастливи инциденти. Този синдром на “открий сам топлата вода” е изключително фрустриращ и ако желаете да бъдете част от професионален екип и да работите над големи артистични проекти, е важно да изведете арт основите от прашния килер и да станете неразделни приятели.

Практикуването на основните умения заслужава много по-голям интерес от нас в сравнение с “правилния” софтуер, таблет или четки.
Без основните умения, не само портфолиото ви ще бъде бързо забравeно от студията, на които го представяте, но и самият процес на творене ще бъде далеч по-труден от необходимото. Дори най-малкият прогрес в тази посока ще допринесе в пъти за качеството на вашите творби.

Приемете тези арт основи като подрамката на вашите изображения. Няма значение какви четки използвате, колко качествени бои имате или колко голяма е вашата идея. Ако платното е хвърлено върху изметната крива рамка, ще е все едно да рисувате върху платноходка след корабокрушение. Резултатите биха били катастрофални.

Какво следва?

Въпросът не е да се запознате с арт фундаментите, а да ги съпреживявате. Приемете ги като приятели, с които не само искате да си пишете, а желаете да ги виждате на живо и да споделяте преживявания.

Независимо дали искате да работите като концептуален художник, илюстратор, дизайнер или всяка една професия в 2D/3D изкуствата, фундаментите са основен и задължителен елемент.

Но откъде да започнем?

Естествено е да започнете с малко проучване и много практика. Ако се концентрирате в следващите 6 до 12 месеца върху фундаментите и практикувате със съзнанието да усвоите нови знания и да прилагате наученото, ще пожънете плодове по-бързо, отколкото сте очаквали!

Противно на очакваното, не полирането и детайлите, а уменията ни във фундаментите са тези, които поставят портфолиото ни напред, особено когато става дума за развлекателната индустрия.

Автор: Денис Ангелов

И нека бъдем честни: Началната стъпка към тези основи не е лека и коства нерви и сблъскване със слабостите ни. Но веднага щом приложите първото ново малко умение, ще усетите движение в правилната посока и ще захраните любопитството и желанието, които ще ви движат напред и ще ви убедят, че всички тези усилия си струват.

Ако желаете да намерите любопитен и интригуващ подход към първите три арт фундамента и искате да споделите приключението със съмишленици в плодотворна и свежа среда, разгледайте четириседмичното методично обучение Менторство по 2D Основи.

Eкипът на Cgzen ви благодари за това, че прочетохте тази статия.

До скоро!

Още публикации

Коментирай

Коментирай Имейл адресът ти няма да бъде публикуван

Не изпускай полезни статии

Запиши се за известия и бъди в крак с индустрията.

Научи повече!

Бъди в крак с новостите, запиши се за известия.